March 8, 2022
DigiProcs robot förhandlar åt dig – nu skalar de upp (med nya miljoner)

Digiprocs robot förhandlar åt dig – nu skalar de upp (med nya miljoner)

Nu ska de gasa och siktar mot 150 miljoner i omsättning om bara fyra år.

Alla som har drivit ett företag någon gång vet att det är mängder med inköp som ska göras. Allt från datorer till kaffemaskin till skruvar och pennor. Att kontinuerligt individuellt förhandla alla de inköpen skulle knappast vara ekonomiskt försvarbart, sammanslaget utgör de dock en stor kostnad med en omfattande besparingspotential om man bara kan komma åt det.

Med den tanken i bakhuvet drog Carl-Johan Ernstsson och Henrik Eckerby igång Digiproc för fem år sen.

“Det finns enormt mycket ineffektiviteter och onödig risk i de utspridda leverantörsleden hos i princip alla företag. Att hantera detta med konventionella förhandlingar fungerar inte då det hela är alldeles för resurskrävande.”, säger Carl-Johan Ernstsson. “Det vi på Digiproc gör är att vi digitaliserar inköpsförhandlingen och därmed möjliggöra för våra kunder att förhandla en större andel av sina kostnader”.

Tillsammans har de byggt en digital plattform som används av deras kunder (som  innefattar bolag såsom ABB, Tele2 och Munters) för att brett förhandla tvärs deras leverantörsled. Nu ska bolaget ta nästa steg och plockar in 11,5 miljoner i en nyemission där Kistefos, ett norskt investmentbolag tar den största delen. Dessutom kommer även Antler in som investerare tillsammans med flera privatpersoner, bland annat Andreas Alsén, tidigare partner på BCG.

Pengarna som kommer in ska användas till att digitalisera de delar av processen som fortfarande behöver handpåläggning.

“Målet är att Digiproc ska bli helt automatiserat”, säger Carl-Johan Ernstsson.

“Då blir vi mer skalbara och kan expandera globalt för att möta den efterfrågan som vi ser finns för automatiserade förhandlingar.”

2021 omsatte bolaget 6 miljoner kronor och gjorde ett nollresultat. I år pekar prognosen på en omsättning på 8 miljoner med en förlust eftersom man ska investera pengarna som nu kommer in.

Lyckas de med målet att fullt ut automatisera Digiproc-processen är målet satt mot 150 miljoner 2026.

”Magnituden av problemet med oförhandlade leverantörer är både globalt och enormt, endast i Sverige talar vi om 100tals milliarder kronor som spenderas oförhandlat. Med en automatiserad ”Self-Service” version av Digiproc ser vi att efterfrågan av produkten underbygger en målsättning på 150 miljoner 2026.”, säger Carl-Johan Ernstsson.

Länk till artikel från breakit.se